سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی (HFCC3) به میزبانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (IROST) و با همکاری انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران (IHFCA) در تاریخ 22 و 23 اردیبهشت سال 1394 برگزار می گردد.

حمایت کنندگان کنفرانس: کمیته راهبری پیل سوختی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان انرژی های نو ایران و برخی سازمان ها و وزارت خانه ها و دانشگاهها و مراکز پژوهشی و انجمن های علمی کشور

محورهای برگزاری کنفرانس: 

  • طراحی، ساخت و یکپارچه سازی پیل سوختی
  • تولید، خالص سازی، ذخیره‌سازی و توزیع هیدروژن
  • مدلسازی و شبیه سازی سیستم‌های هیدروژن و پيل سوختي
  • کاربردهای هیدروژن و پیل سوختی
  • ایمنی، مقررات و استانداردسازی هیدروژن و پیل سوختی
  • موانع، چالش ها و راهبردهای توسعه فناوری پیل های سوختی و هیدروژن در ایران و جهان
نشانی دبیرخانه: تهران، بزرگراه آزادگان (جنوب)، احمدآباد مستوفی، خیابان احسانی راد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، دبیرخانه سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

تلفن: 9-56276326(021) داخلی:2287 فاکس: 56276265(021)

آدرس وب: http://hfcc3.irost.ir 

براي مشاهده اطلاعات تكميلي به وب سايت كنفرانس مراجعه فرماييد.